محصول_بینر

د شرکت عزت

د شرکت عزت (1)

د شانشي د موټرو درنې لارۍ د 2019 ستراتیژیکې همکارۍ جایزه وګټله

د شرکت عزت (2)

د شانسي د موټرو درنې لارۍ د 2018 ستراتیژیکې همکارۍ جایزه وګټله

د شرکت عزت (4)

د 2017 کلنۍ "ستراتیژیکې همکارۍ" جایزه د شانسي موټرو درنې لارۍ وګټله

د شرکت عزت (5)

د 2017 د شانسي موټرو درنې لارۍ "د لسو غوره خدماتو چمتو کونکو" جایزه وګټله

د شرکت عزت (6)

د ویچای ټرک پاور 2017 ځانګړې جایزه وګټله